Postadres: St. Caeciliapad 33, 6815 GM, Arnhem
E-mailadres: erik@houseofhalo.com
RSIN-nummer: 859708317

DOELSTELLING

Cherries On Top heeft als doelstelling zoveel mogelijk geld voor onderzoek op te halen, en een boodschap te verspreiden die kankerpatiënten en hun omgeving hoopvol en strijdbaar stemt in plaats van verdrietig en angstig. Cherries On Top laat zien wat de impact van kanker is, en geeft handvatten om kankerpatiënten en hun omgeving letterlijk en figuurlijk te steunen in deze onzekere periode.

Door merchandise van Cherries On Top te kopen en te dragen steunt u direct dit goede doel en kunt u die steun uitdragen. Het is een makkelijke manier om een bijdrage te leveren aan de strijd tegen kanker. Daarnaast biedt Cherries On Top de kans uiting te geven aan de strijd tegen kanker door het dragen of gebruiken van Cherries On Top Merchandise. 

Daarnaast wil Cherries On Top persoonlijke inzamelingsacties ondersteunen. Op de website van Cherries On Top kunnen individuen of groepen zelf een actie starten onder de naam van Cherries On Top met als doel het ophalen van geld voor kankeronderzoek. Dit kunnen sportevenementen zijn, muziek uitvoeringen, recordpogingen of elke andere actie waarmee sponsorgelden vergaard kunnen worden, waarvan de progressie te volgen is op de website van Cherries On Top.

BESTUUR

  • Voorzitter: Erik van der Ven

  • Secretaris: Kees Vedder

  • Penningmeester: Rémon Saaltink

  • Jany Veldstra

  • Eline Vera de Reus

De bestuursleden zullen geen beloning ontvangen voor hun werkzaamheden. 

BELEIDSVORMING

​Het bestuur zal regelmatig overleggen over het nemen van bestuursbesluiten, de te volgen strategie en alle zaken die de stichting aangaan. Als er besluiten moeten worden genomen door middel van stemmen zal dit uitsluitend gebeuren bij een volstrekte meerderheid van de stemmen. De bestuursleden hebben elk één stem. Hierdoor kan geen enkel bestuurslid individueel beschikken het vermogen van de stichting. Dit alles is vastgelegd in de statuten van de stichting.